Vítáme vás

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
 
pořádá
 
 

12. Kongres českých pediatrů a sester 

15. - 17. září 2016

Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové
 


Kongres se koná pod záštitou

- prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc. - děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
- vedení Fakultní nemocnice v Hradci Králové
- MUDr. Zdeňka Finka - primátora statutárního města Hradec Králové
- České asociace sester
- Regionu Hradec Králové 


Kongres je garantován Českou pediatrickou společností ČLS JEP.


Ocenění

Na kongresu bude předána prestižní Brdlíkova cena za celoživotní přínos pediatrii a Čestná medaile ČLS JEP.

Oceněni budou i mladí pediatři – je vyhlášena soutěž o Cenu ČPS pro pediatra do 35 let za nejlepší vědeckou publikaci 2014-2015. Podmínkou převzetí ceny je osobní přítomnost na kongresu a přednáška v trvání 15 min při předání ceny; uchazeči se hlásí prim. J. Gutovi  na mailové adrese josef.gut@nemcl.cz

Dále jsou připraveny ceny pro tři nejlepší přednášky/postery účastníků kongresu do 35 let.
 

Možnost výhry

Z přítomných registrovaných účastníků kongresu bude před jeho zakončením vylosován výherce, který získá účast (i pasivní) na zahraniční odborné konferenci v r. 2017 dle vlastního výběru podpořenou ze strany ČPS částkou 50.000,- Kč.


Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocen kredity pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky.


Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.